Je gegevens zijn veilig bij de Gitaarschool

Privacyverklaring van de Gitaarschool

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
De Gitaarschool kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van de Gitaarschool, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan de Gitaarschool verstrekt.
De manier waarop de Gitaarschool met je gegevens omgaat en deze veilig bewaart, is geheel volgens de Europese wet AVG.
De Gitaarschool kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- je voor- en achternaam
- je adresgegevens
- je geboortedatum
- je telefoonnummer
- je e-mailadres
- NAW gegevens van je ouders

Binnen de Gitaarschool is M. van Steenhoven  de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens.

WAAROM de Gitaarschool GEGEVENS NODIG HEEFT
De Gitaarschool verwerkt je persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen, en om zijn administratie te kunnen voeren.
Daarnaast kan de Gitaarschool je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het geven van gitaarles.

HOE LANG de Gitaarschool GEGEVENS BEWAART
De Gitaarschool bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
De Gitaarschool verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met je, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gitaarschoolbreda.nl. De Gitaarschool zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Op de website van de Gitaarschool kunnen links naar websites van partners voorkomen en embedded video’s van bijvoorbeeld YouTube. Als je daarop klikt, wordt de website van die partner geopend. Zodra je op de website van een van onze partners bent, is het privacy beleid van die partner van toepassing.

BEVEILIGEN
De Gitaarschool neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Gitaarschool maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door de Gitaarschool verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Gitaarschool op via info@gitaarschoolbreda.nl.

www.gitaarschoolbreda.nl is een website van de Gitaarschool.

De Gitaarschool is als volgt te bereiken:

M. van Steenhoven
Pastoor Vermuntsraat 3
4851 CR Ulvenhout
Tel. 06-13503569
Email info@gitaarschoolbreda.nl

Kamer van Koophandel: K.v.K Breda 20152335

Versie 31 maart 2020